Skip to content

Ano ang mga sintomas ng diabetes?

Ano ang mga sintomas ng diabetes? Anu-ano ang mga nararamdaman ng mga taong may mataas na asukal sa dugo?

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.