Skip to content

types of diabetes

Ano ang mga uri ng diabetes?

Ilang uri ba ang sakit na diabetes? May tatlong uri nito. Type 1 diabetes. Type 2 diabetes. At gestational diabetes o diabetes habang buntis.